วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


1.รู้จักแหล่งสืบค้นข้อมูลมากขึ้น เช่น ในอินเตอร์เน็ต

2.สามารถสืบค้นข้อมูลในแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้

3.ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น

4.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า