วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย


1.ทำให้รู้จักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องขึ้น
2.ทำให้รุ้สึกหวงแหนภาษาไทย
3.รู้จักการวิเคราะห์ภาษาของผู้เขียนและเกิดอรรถรสในการอ่าน
4.รักการอ่านมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า