วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาอังกฤษ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตตประจำวันได้ถูกหลักไวยากรณ์มากขึ้น
2.สามารถแปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษได้ง่ายหากรู้หลักไวยากรณ์
3.รู้สึกรักและอยากพูดและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห้นหน่อยจ้า